Afspraken

De eerste afspraak staat in het teken van het gesprek en het lichamelijk onderzoek. De ziektegeschiedenis wordt doorgenomen en het gehele lichaam wordt onderzocht op de beweeglijkheid van de verschillende systemen; gewrichten, organen en de schedel. Voor een goed onderzoek dient de patiënt zich te ontkleden op het ondergoed na. De gegevens uit het onderzoek bepalen of osteopathie geïndiceerd is ter behandeling van de klachten.
 
 

1.1.1
2.2.2
3.3.3

 
 
Voor een eerste afspraak worden 60 tot 75 minuten gereserveerd. De eerste vervolgafspraak zal ongeveer binnen een week gepland worden. De daaropvolgende afspraken worden geleidelijk met meer tijd ertussen vastgelegd. Als na 4 behandelingen geen verbetering te constateren is, wordt de osteopathie gestaakt.